Accions del document

Estudis socials i ambientals del litoral

Comparteix Share
Els estudis de percepció socioambiental al litoral constitueixen un mètode d’anàlisi i de valoració basat en el sondeig a usuaris i a experts. En el cas d’una intervenció tècnica o d’una avaluació de la qualitat de l’entorn es valoren una sèrie d’elements físics i morfològics, la qualitat ambiental, el nivell d’equipament i de serveis, i les característiques estètiques del paisatge costaner.

Es tracta d’una línia d’investigació iniciada amb l’objectiu de conèixer el grau de satisfacció i les preferències dels actors socioeconòmics, de les administracions i dels usuaris davant la gestió del litoral de manera general o, més en particular, davant d’una intervenció tècnica motivada per problemes d’erosió. Els estudis de percepció es basen en un sondeig de la valoració d’usuaris i d’experts locals.

 

L’objetiu és conèixer la percepció socioambiental relativa a la gestió litoral, per exemple en àrees de turisme massiu o en platges amb problemes d’erosió. La realització d’enquestes dirigides a un públic ampli i d’entrevistes en profunditat a actors claus permet valorar els principals problemes de gestió i les preferències dels diversos sectors. L’objectiu final s’encamina a trobar uns paràmetres bàsics que permetin millorar futures estratègies de gestió, i establir una sèrie de criteris d’intervenció que solventin les expectatives dels usuaris, de les administracions i dels agents econòmics que intervenen en l’espai litoral. La naturalesa eminentment social d’aquesta línia pretén recolzar els processos d’implicació activa dels agents socials en la generació de coneixement per a la millora de la planificació i de la gestió litoral. Aquesta aportació pretén ser un pont entre els valors ambientals, l’ús social i les intervencions tècniques de les zones costaneres.

Publicacions

 • ROCA, E. VILLARES, M. OROVAL,L. GABARRÓ, L. (2015). Public perception and social network analysis for coastal risk management in Maresme Sud (Barcelona, Catalonia). Journal of Coastal Conservation: Volume 19, Issue 5, Page 693-706
 • ROCA, E. y VILLARES, M. (2014) Reforzar la resiliencia socioecológica de los destinos turísticos: el caso de la Badia de Roses (Costa Brava) . ACE: Architecture, City and Environment = Arquitectura, Ciudad y Entorno, 9 (25): 493-524.
 • ROCA, E. VILLARES, M. (2012). Public perceptions of managed realignment strategies: The case study of the Ebro Delta in the Mediterranean basin. Ocean & Coastal Management 60, pp. 38-47.
 • VILLARES, M.; ROCA, E.(2010) Análisis de la percepción social para la ordenación de un espacio litoral: la ampliación del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Girona. En: II Congreso de urbanismo y ordenación del territorio: un nuevo modelo para una nueva época: Madrid, 24 de marzo de 2011. pp. 1 - 15.Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos, 24/03/2011.ISBN 978-84380-0448-7
 • VILLARES, M.; ROCA, E.; JUNYENT, R.(2010) El análisis de percepción social aplicado a la gestión de costas: el caso del Delta del Ebro. En: IV Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente: Litoral, Ordenación y Modelos de Futuro. pp. 23 - 24.Colegio de Ingenieros de Caminos,Canales y Puertos. ISBN 978-84380-0430-2
 • ROCA, E.; VILLARES, M.; FERNÁNDEZ, E. (2010) "Dealing with conflicts between conservation and socioeconomic activities: a social perception study in the Costa Brava, Spain". En: Littoral 2010. pp. 1-8.
 • SERRA, J. ROCA, E. (2010). L’equilibri dels sistemes deltaics i els efectes del canvi climàtic. Noves oportunitats de gestió. A: El sistema litoral. Un equilibri feble amenaçat pel canvi climàtic. Col•lecció_Documents de Treball. Sèrie_Medi Ambient, 4. Pp- 103-116. Diputació Barcelona
 • ARIZA, E. JIMENEZ, J. SARDA, R. VILLARES, M. PINTO, J., FRAGUELL, R., ROCA, E., MARTI, C. VALDEMORO, H., BALLESTER, R., FLUVIA, M. (2010). Proposal for an Integral Quality Index for Urban and Urbanized Beaches. Environmental Management, (45), 998–1013 ISSN: 0301-4797
 • ROCA, E. VILLARES, M. Ortego M.I, (2009). Assessing public perceptions on beach quality according to beach users’ profile: A case study in the Costa Brava (Spain). Tourism Management 30 (2009) 598–607. ISSN: 0261-5177.
 • ROCA, E, RIERA C., VILLARES, M. FRAGELL, R. JUNYENT, R.A (2008). Combined assessment of beach occupancy and public perceptions of beach quality: A case study in the Costa Brava, Spain. Ocean & coastal management (51)12, 839 -846 ISSN: 0964-5691.
 • ROCA, E. VILLARES, M. (2008): Public perception for evaluating beach quality in urban and semi-natural environments. Ocean & Coastal Management 51, 314-399. ISSN: 0964-5691
 • ROCA, E. GAMBOA.G. TÁBARA, D. (2008): Assessing the multidimensionality of coastal erosion risks. Public participation and Multicriteria Analysis (MCA) in a Mediterranean Coastal system. Risk Analysis 28 (2), 399-412. ISSN: 0272-4332
 • ROCA, E. SOLÉ, N. (2007): Percepcions i emocions al mar i litoral Gironí. A:/ Fundació Mar (Eds). MARIAGE. Prospecció i balanç de l’estat del litoral de Girona i propostes per a la seva conservació. 243-270. ISBN- 978-84-611-9146-8.
 • VILLARES, M; ROCA, E; SERRA, J; MONTORI, C; (2006): Social Perception as a Tool for Beach Planning: a Case Study on the Catalan Coast. Journal of Coastal Research. Special Issue 48. pp. 118-123. ISSN-0749-0208
 • VILLARES, M., JUNYENT, R., ROCA, E. (2006): Percepción ambiental de las playas. En: Fundacion General de la UAM (eds.) Medio Ambiente, Bienestar Humano y Responsabilidad Ecológica. 333-337. Madrid. ISBN: 84-932026-9-X.
 • VILLARES, M., ROCA, E. JUNYENT, R. (2006): Adapting Beach Management to the Local Context: a Social Perception Approach. In: Euro-Mediterranean Centre on Insular Coastal Dynamics (Eds.) Proccedings of the Second International Conference on the Management of Coastal, Recreational Resources-Beaches, Yachting and Coastal Ecoturism. 333-337 Malta. ISBN: 99932-650-9-8.
 • VILLARES, M., ROCA, E. JUNYENT, R.(2006): Searching new opportunities for beach tourism in the Costa Brava (Spain). A local knowledge-based approach. In: Eurocoast- Littoral (eds.). Coastal Areas Socio-economic Value Tourism and Recreation. 91-99. Gdansk, Poland. ISBN: 83-88617-97-4
 • DOODY, P. FERREIRA, M. LOMBARDO, S. LUCIUS, I. MIDSORP, R. NIESING, H. SALMAN, A. SMALLEGANGE, M. SERRA RAVENTÓS, J. ROCA, E. FERNÁNDEZ BAUTISTA, P. PEREZ, C. (Eds), (2005): Vivir con la erosión costera en Europa: Sedimentos y espacio para la sostenibilidad. Resultados del Estudio EUROSION. 40. Comisión Europea. Luxemburgo.
 • SERRA, J. ; ROCA, E.; MONTORI, C. GELIZO, O., (2005): Vivir con la erosión costera. Conclusiones del estudio EUROSION. VIII Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos, Sitges, 17-18 May 2005.
 • VILLARES,M. y JUNYENT, R.( 2004): La percepción social del paisaje y el medioambiente de playas.Proceedings del VII Congreso Español de Sociologia, Alicante. Federación Española de Sociología. ISBN: B-40650-2004.
 • VILLARES, M., SERRA, J. , ROCA, E. MONTORI, C. et al. (2004): Managing Information in Integrated Coastal Zone Management: EUROSION, Initiative of Local Information System. In: Delivering Sustainable Coasts: Connecting Science and Policy,. EUROCOAST-EUCC (ed), Aberdeen UK. P.602-607. ISBN: 0-9540081-1-1.
 • VILLARES, M.SERRA, J , ROCA, E. MONTORI, C. ET ALT (2004): Social perception as a tool for beach planning: a case study on the catalan coast. Tendencias actuales en Geomeorfologia del Litoral, Universidad de las Palmas de Gran Canaria (Ed). Las Palmas de Gran Canaria. 71- 75. ISBN: 84-689-1543-2.
 • VILLARES, M. ROCA, E. JUNYENT, R. (2004): El estudio de la percepción social, una herramienta en la ordenación y gestion de playa. En: II Congreso Internacional de Ingenieria Civil, Territorio y Medio Ambiente,. Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (Ed). pp 823- 834. ISBN: 84-380-0283-8/ 84-380-0286-2
 • SERRA, J., ROCA, E. (2004) El litoral, naturalesa domada? L’ordenació del litoral català. Revista Papers. Núm. 41 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans. Barcelona. 25-40
 • VILLARES,M Y JUNYENT, R. (2003): Una propuesta de participación ciudadana para la ordenación y planificación de playas. En: Nuevos territorios para nuevas sociedades, Congreso Internacional de Ordenación del Territorio. Zaragoza pp 241-246 ISBN-84-96-223-20-5
 • VILLARES, M. NIESING, H.SERRA, J MONTORI, C. ET ALT, (2003):The Role of Information and Comunicación Between Stakeholders in Coastal Policy.MED-COAST 03.In: Procedings of the Sixti International Conference on the Mediterranean Coastal Environment..Ed.MED-COAST Ankara pp179-183 ISBN: 975-6813-41-5/ 975-6813-42-3.
 • NIESING H., SERRA J., MONTORI C., VILLARES M., ROCA E., GELIZO O. The Local Information System (LIS) as a tool for the coastal erosion management in MEDCOAST’03 International Conference, 7-11 October 2003, Ravenna (Italy), p.179-184.
 • SERRA J., MONTORI C., GELIZO O., ROCA E. Eurosion: Initial results of the review of experience in erosion management across European coasts in Proceedings of the International Conference on Coastal Management, 15-17 October 2003, Brighton (UK), p.342-356.
 • VILLARES, M. NIESING, H.SERRA, J MONTORI, C. et alt ,(2002): Eurosion: Assesment on Local Information System for Coastal Erosion Management. The Chaning Coast,. EUROCOAST-EUCC . Porto pp 271-276 ISBN: 972-8558-09-0.
 • JUNYENT, R., VILLARES, M. i altres, (2001): Legislation on Coastal Planning and Management in Spain.” MED-COAST 01. Proceedings of the Fifth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment. Ed MED-COAST. ISBN 975-429-172-1
 • VILLARES, M. (2000): Percepció dels impactes estètics i mediambientals de la regeneració de platges. Edicions UPC, Col.lecció Forum Documental, Barcelona. ISBN 84-7653-750-6
 • JUNYENT, R., i VILLARES, M. (2000): Percepció dels impactes socioambientals de la regeneració de platges a “25 años de investigación en la escuela”. ETSECCPB. UPC. DL:B-13113-2000
 • JUNYENT, R., i VILLARES, M. (2000): Història de ports de Catalunya a “25 años de investigación en la escuela”. ETSECCPB. UPC. DL:B-13113-2000
 • VILLARES, M. (1999): Una investigació promou millorar les futures actuacions d’ordenació de les platges. Informacions UPC Barcelona. ISSN: 9957-9421
 • JUNYENT, R., VILLARES, M. i altres, (1999): Sustainable beaches along the spanish mediterranean? the risc and opportunities of regeneration. MED-COAST 99. Proceedings of the Joint Conference, Land-Ocean Interactions: Managing Coastal Ecosystems. Ed. MED-COAST. ISBN 975-429-142-X
 • JUNYENT, R., VILLARES, M. i altres, (1999): Beach nourishment and use in Catalonia (Spain) and the Netherlands. MED-COAST 99. Proceedings of the Joint Conference, Land-Ocean Interactions: Managing Coastal Ecosystems. Ed. MED-COAST. ISBN 975-429-142-X
 • JUNYENT, R., VILLARES, M. i altres, (1999): Sociología y medioambiente. Estado de la cuestión. Editorial Fundación Fernando de los Ríos. Madrid. ISBN 84-921242-7
 • VILLARES, M., JUNYENT, R., i altres, (1997): Apuntes históricos de los puertos del Delta del Ebro. Revista de Obras Públicas nº 3.368. Madrid. ISSN: 0034-8619
 • JUNYENT, R., i VILLARES, M. (1997): Estudio de la percepción estética y medioambiental de playas regeneradas. Revista Camins R+D nº 3, juny, ETSECCP UPC. DL: B-17775-99
 • JUNYENT, R. i altres, (1997): The development of a beach user climate index and its application to Euro-Mediterranean/Black Sea coastal tourism areas. MED-COAST 97. Proceedings of the Third International Conference on the Mediterranean Coastal Environment. Ed. MED-COAST. ISBN 975-429-115-2
 • JUNYENT, R., VILLARES, M. i altres, (1997): Environmental and aesthetic perception applied to the regeneration of the mediterranean beaches in Spain. MED-COAST 97. Proceedings of the Third International Conference on the Mediterranean Coastal Environment. Ed. MED-COAST. ISBN 975-429-115-2
 • JUNYENT, R., VILLARES, M. i altres, (1997): The aesthetic and environmental perception applied to the regeneration of the mediterranean beaches of Segur de Calafell, Calafell, Coma-ruga, el Francàs and Sant Salvador (Catalonia, Spain). MED-COAST 97 Proceedings of the Third International Conference on the Mediterranean Coastal Environment. MED-COAST. ISBN 975-429-110-1
 • JUNYENT, R., i VILLARES, M. (1996): Els usuaris de les platges de la Costa Daurada a favor del mediambient. Informacions UPC, Barcelona. ISSN 9957-9421
 • JUNYENT, R., i altres, (1996): Pilot studies of Mediterranean beach user perceptions MED & BLACK SEA ICZM 1996. Proceedings of the International Workshop.
 • JUNYENT, R., VILLARES, M. i altres, (1995): Aesthetic perception and the mediterranean environment. MED-COAST 95. Proceedings of the Second International Conference on the Mediterranean Coastal Environment. Ed. MED-COAST. ISBN 975-429-088-1
 • VILLARES, M. (1991): Història del port de Palamós. DG de Ports i Costes. Generalitat de Catalunya. Barcelona. ISBN 84-343-1649-6
 • VILLARES, M. (1991): Història del port de Roses. DG de Ports i Costes. Generalitat de Catalunya. Barcelona. ISBN 84-393-1740-9
 • MARTINEZ ABELLA, F. (1991): Història del port de Sant Feliu de Guíxols. DG de Ports i Costes. Generalitat de Catalunya. Barcelona. ISBN 84-343-1675-5
 • JUNYENT, R., VILLARES, M. i altres (1990): Evaluació de l’impacte ambiental de la reconversió del port de Sant Feliu de Guíxols. L’impacte social. DG de Ports i Costes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Barcelona

Projectes i finançament

 • PaiRisC. El Paisaje del Riesgo Costero en el Mediterráneo. Aplicación al litoral catalán. CTM2011-29808. Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación Ciencias y Tecnología Marinas.2012-2014. Universitat Politècnica de Catalunya. Responsable: Jose Jiménez.
 • DUNCAN. Diagnostico ambiental de los sistemas de dunas de Canarias para la elaboración de modelos sostenibles de gestión territorial. CSO2010-18150. Ministerio de Educación y Ciencia PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 20011- 2013. Universidad Politècnica de Catalunya, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Sevilla. Responsable en la UPC: Elisabet Roca.
 • DEFCON-EPP. Delimitación funcional de los elementos de conservación como objetivo de la gestión integrada de zonas costeras: la estructura ecológica principal. CGL2006-13953-C04-04. Ministerio de Educación y Ciencia PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 2004- 2007. UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE CATALUNYA, UNIVERSIDAD DE GIRONA, CENTRO ESTUDIOS ABANZADOS BLANES-CSIC. 2006-2010. Responsable: Míriam Villares
 • AGITE. Cuantificación y contribución del transporte eolico en los procesos dinámicos en el delta del Ebro. Aplicación a su gestión integrada y conservación de ambientes marginales. Ref: CGL2005-04189.Plan Nacional I+D+I 2005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, UNIVERSIDAD DE BARCELONA, UNIVERSIDAD DE ABERDEEN (ST), UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE CATALUNYA, UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE MADRID, UNIVERSIDAD DE CADIZ. 2005 -2008. Responsable: Míriam Villares
 • MEVAPLAYA. Desarrollo y Validación de un Metodo de Valoración del Recurso Playa como Ayuda a la Gestión Integrada de Zonas Turísticas Costeras. Ministerio de Educación y Ciencia REN 2003-09029-C03/ MAR. UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE CATALUNYA, UNIVERSIDAD DE GIRONA, CEAB-CSIC. 2003-2007. Responsable: Míriam Villares
 • PLA ESPECIAL DEL PORT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS. Gerència de Ports. DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2001-02. Responsable Rosa Junyent
 • EUROSION PROJECT Coastal Erosion.Evaluation of the needs for action. WP3: Guidelines for developing a local information system. EUROPEAN COMISSION DIRECTORATE GENERAL ENVIRONMENT RIKS/UAB/EUCC 2002-2004. Responsable: Míriam Villares
 • MÈTODES D’ ANÁLISI DE PERCEPCIÓ MEDIAMBIENTAL DE PLATGES DE CATALUNYA. Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya 1997-98. Responsable: Míriam Villares
 • BEACH RATINGS AND USER PERCEPTIONS. Estudi en colaboració amb la School of Applied Sciences, University of Glamorgan, Gales, Regne Unit. Acció Integrada 1996-97. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y THE BRITISH COUNCIL. 1996-97. Responsable Rosa Junyent
 • ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN ESTÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL DE LAS PLAYAS DEL MEDITERRÁNEO. Concurso Público: Ministerio de Medio Ambiente. 1995-96. Responsable Rosa Junyent
 • PERCEPCIÓ i VALORACIÓ D’ASPECTES ESTÈTICS I MEDIAMBIENTALS DE LES PLATGES. Proyecto por encargo del CENTRE INTERNACIONAL D’ INVESTIGACIÓ DELS RECURSOS COSTANERS CIIRC-UPC. 1993-94. Responsable Rosa Junyent
 • ESTUDIS SOBRE LA HISTÒRIA DELS PORTS DE CATALUNYA. Conveni amb la Direcció General de Ports i Costes, DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 1988-92 i 1992-97. Responsable Rosa Junyent
 • ESTUDI D’IMPACTE SOCIAL. EVALUACIÓ DE L’ IMPACTE AMBIENTAL DEL PORT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS. Estudi realitzat en colaboració amb el Laboratori d’ Ingenieria Marítima LIM-UPC per a la Direcció General de Ports i Costes, Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya 1990. Responsable Rosa Junyent

Tesis

Tesines

 • Núria Ferrés Amat (2013): ANÀLISI I PROPOSTA DE LA MILLORA DEL PASSEIG MARÍTIM I PLATGES DE VILASSAR DE MAR. Un corredor per a usos d'oci, lleure i recreació. Direcció: Míriam Villares i Elisabet Roca.
 • Roca, E. (2005): INTEGRACIÓ DE LA DIVERSITAT DE CONEIXEMENTS I PERCEPCIONS SOCIALS EN LA GESTIÓ DELS ECOSISTEMES LITORALS. El cas de l’erosió costanera a Sitges, Garraf. Universitat Autònoma de Barcelona. Direcció: David Tàbara.
 • Pere Darbra J. (2001): VALORACIÓ DE CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ AMBIENTAL DE PLATGES I PROPOSTES ALTERNATIVES EN ENGINYERIA CIVIL. Direcció Míriam Villares y Rosa Junyent
 • Gea Calza, T. (1995): ASPECTES TÈCNICS I SOCIALS DE LA REGENERACIÓ DE PLATGES. APLICACIÓ A LES PLATGES MEDITERRÀNIES DE : SEGUR DE CALAFELL, COMA-RUGA, SANT SALVADOR I EL FRANCÀS. Direcció: Rosa Junyent
darrera modificació: Novembre 2015
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori. ITT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech