Accions del document

Participació social en l'urbanisme i la mobilitat

Comparteix Share

La sostenibilitat no està molt present en el medi urbà, on es concentren alts nivells de consum i baixa eficiència energètica i material. És prioritari explorar noves solucions per al Medi Ambient Urbà. La globalització i la difusió de les tecnologies de la comunicació (TIC) atorguen protagonisme al coneixement, a la creativitat, a la innovació, a la sostenibilitat i a l’aplicació d’aquests noves tecnologies com a força modeladora de la nova proposta urbana. Tanmateix, no tindrem qualitat urbana sense una societat cohesionada, desenvolupada cultural i artísticament, en un entorn de salut i de qualitat ambiental. Des d’aquest context s’han de considerar les noves estratègies i polítiques urbanes que siguin més participatius. Aquests són els nous paradigmes que condueixen els processos de renovació urbana, que interactuen permanentment entre sí en un procés, el resultat del qual és més que la suma de les parts.

La coordinació entre la implantació de sistemes de mobilitat i la planificació territorial és fonamental per a l’equilibri del territori, del sistema urbà, del medi ambient i, en definitiva, per a la qualitat de vida dels ciutadans. Les interaccions entre la concepció i la gestió de la mobilitat i les formes urbanes són àmpliament reconegudes. No obstant, apareixen desajustos territorials i formals que són motiu de preocupació per als polítics, planificadors i tècnics; i es constata la manera com les diferents disciplines s’apliquen per trobar solucions. apareixen actituds subjectives que mobilitzen diversos actors polítics, econòmics i socials, i formen un entramat complex de situacions i actituds sovint enfrontades. Malgrat això, la presència d’actors facilita la concertació, la participació i la conseqüent realització del projecte.

Des del nostre Laboratori d’Estudis Socials de l’Enginyeria Civil participem en estudis i plans de mobilitat urbana. El nostre objectiu, en abordar la complexitat de la mobilitat, ens situa en la comprensió dels conflictes associats a les formes de vida, l'economia, models d'urbanització, l’organització del temps de treball i d’oci... Noves dinàmiques urbanes plantegen nous models de mobilitat sostenible. La participació ciutadana en aquests processos, ja sigui a través de moviments veïnals, ecologistes, plataformes cíviques, associacions d’usuaris, etc. ens indica un grau de preocupació social important per a l’eficàcia dels projectes, no tan sols des d’un punt de vista tècnic, sinó també ètic. La visió holística i el treball interdisciplinar aplicats a la gestió de les complexitats del medi urbà, possibiliten l’elaboració de polítiques integradores de tots aquests condicionaments. Es busquen instruments innovadors que donin una alternativa a les polítiques tradicionals de desenvolupament Urbà i Territorial, i s’ajustin a les condicions i els contextos locals a les demandes globals de canvi.

Tesis

 • REGOLINI, C. (2008): El conocimiento generador del proyecto urbano sostenible. Escuela de Arquitectura de Barcelona. UPC. Dirección: Rosa Junyent.
 • JUNYENT, R. (1984): Recuperer la Ville, les quartiers marginaux face à la rehabilitataion urbaine. Université Paris XII. Dirección: Claude Chaline

Tesines

 • Marc Serrallonga Arqués (2015): Estudi de la viabilitat econòmica i social d'implementació d'un sistema de bicicletes compartides a la ciutat d'Esplugues de Llobregat. Direcció: Míriam Villares.
 • Andrés Martin Ortiz (2015): Anàlisi de la mobilitat i proposta de connexió de les xarxes ciclistes dels municipis de St. Adrià de Besos, Badalona i Sta. Coloma de Gramenet. Direcció: Elisabet Roca.
 • Natalia Sánchez Castro (2014): Evolución de la segregación espacial en Barcelona (2007-2013). Análisis y políticas urbanas. Direcció: Míriam Villares i Elisabet Roca.

Publicacions


 • MERCADAL, M.; ROCA, E., VILLARES, M. (2013). La Reforma Urbana en el Casco Histórico de Huesca: Hacia nuevas iniciativas de intervención ciudadana. Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales. XLV (177), 533-551.
 • ROCA, E.; VILLARES, M. (2011). La participació social en els plans de mobilitat de la UPC".En: Jornada de recerca i innovació a l'Escola de Camins: resum de les ponències.
 • ROCA, E.; VILLARES, M.; OROVAL , L.(2011) Living Campus. En: 5º CONAMA local: reformulando juntos las ciudades. ISBN 978-84-695-1564-8
 • BALBÁS, D.; ROCA, E.; VILLARES, M.; MASIDES, A.; MARTÍNEZ, M.; AMAT, L.; LLOP TORNÉ, C.(2011) Mobilidad sostenible en centros universitarios: el plan de movilidad de la ETS d’Arquitectura del Vallès: avance de resultados. En: II Congreso de urbanismo y ordenación del territorio: un nuevo modelo para una nueva época: Madrid, 24 de marzo de 2011. pp. 1 - 30. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
 • JUNYENT, R.(2000): “Urban motorways and the quality of urban shape. Capítulo: (pp 134-148).LARGE-SCALE INFRASTRUCTURES AND QUALITY OF URBAN SHAPE (Final report), Ed. Directorate-General for Research. European Commission. Luxembourg. ISBN: 92-828-8996-3
 • JUNYENT, R.(1997): “Concertación en el proyecto urbano: Participación en el diseño de infraestructuras a gran escala”, Cap. (pp 169-176) en ARQUITECTURA SEMIÓTICA Y CIENCIAS SOCIALES. Ed. UPC. Barcelona. ISBN : 84-8301-220-0
 • JUNYENT, R.(1995): “Premières reflexions sur infrastructures à grande échelle et qualité de la forme urbaine” Cap, (pp 27-33). GÉNIE CIVIL URBAIN. Ed. European Commissión. Paris. ISBN : 2-87263-136-4
 • JUNYENT, R.(1995): “La participation des citoyens dans les projets urbains à Barcelona” en Revue FLUX nº18 (groupement de recherche 903 « Reseaux » du CNRS). Paris. ISBN : 1154-2721
 • JUNYENT, R y GIMENEZ, R (1989): Mutación de la ciudad, mutación del transporte urbano. Rev. OP nº 12, pp. 60-65.
 • JUNYENT, R y GIMENEZ, R (1989): La planificació del transport, factor d’ordenació de les metrópolis. Revista Espais nº 13, pp. 22-27.
 • JUNYENT, R y GIMENEZ, R (1989): Societat i Transport a les aglomeracions de Barcelona, París i Milà. Revista Catalana de Geografia nº 9, pp. 43-51.

Projectes i finançament

 • 2010-2011 Pla de Mobilitat de CBL (Campus Baix Llobregat). Programa Integral de movilidad sostenible y promoción de la bicicleta en la Universidad Politécnica de Catalunya. 
 • 2010-2011 Pla de Mobilitat de la ETSAV (Escola Arquitectura Vallés). Programa Integral de movilidad sostenible y promoción de la bicicleta en la Universidad Politécnica de Catalunya.
 • 2000-2002 OUTSKIRTS OF EUROPEAN CITIES. Cost Action C-10 DG XII. Urban Civil Engineering. European Commission. Co-dirección en España: Rosa Junyent
 • 2001 Pla Especial del Port de Sant Feliu de Guíxols.Direcció General de Ports. Departament de Política Territorial. Generalitat de Catalunya. Dirección: Rosa Junyent
 • 1988-1999 Infraestructuras a Gran Escala y Calidad de la Forma Urbana.  Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología. Ministerio Educación.( Ayuda Especial). Dirección: Rosa Junyent
 • 1996-1999 Large Scale Infrastructures and Quality of Urban Shape. Comisión Comunidades Europeas. COST ACTION C-2 .Urban Civil Engineering. Dirección en España: Rosa Junyent
 • 1992-1993 Dissémination des Systèmes d’Information Géographique ainsi que leurs applications dans les villes moyennes européennes et le rôle des PME/PMI d´ingénierie urbaine. DGXIII Comisión de las Comunidades Europeas . Programa BRITE-EURAM y Institut Nacional du Génie Urbain. Lyon. Dirección en España: Rosa Junyent
 • 1992-1993 L´organització del temps lliure. Prospectiva d’alternatives i necessitats territorials per a les activitats del lleure a l´horitzó 2010. Pla Territorial Metropolità. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya. Dirección: Rosa Junyent
 • 1992 Europe et Services Publics Locaux. Quels modes de gestión pour démain?
 • GREP (Groupe de Recherche en Economie Publique). Paris Dirección en España: Rosa Junyent
 • 1992 Les modes de gestión et d´organisation des services publics locaux. Union Nationale des Services Publics. France. Dirección en España: Rosa Junyent
 • 1989-1991 Prospectiva de l´organització del temps. Horitzó 2010.
 • Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Departament d´Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Dirección: Rosa Junyent
 • 1989-1991 Les besoins de R+D dans le secteur du Génie Urbain en Europe. DG XIII.Commisión Comunidades Europeas. Programa BRITE/EURAM y INGUL. Institut Nationale de Génie Urbain. Lyon. Dirección en España: Rosa Junyent
 • 1989-1991 L’organisation des acteurs du Génie Urbain en Europe et leur contribution aux transferts de technologie DG XIII. Comisión Comunidades Europeas. Programa SPRINT. INGUL (Institut Nationale du Génie Urbain. Lyon). Dirección en España: Rosa Junyent
 • 1989. Les reseaux intelligents. CNRS y Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Paris. Dirección en España: Rosa Junyent
 • 1988. Heritages et enjeux urbanistiques. Modernisation Strategique des Infratructures Urbaines. Acción Integrada Hispano-Francesa.Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección en España: Rosa Junyent
 • 1988 Le génie Urbain en Europe (L´Espagne) CNRS y Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC). Dirección en España: Rosa Junyent
 • 1987-1988 Comparación Proyectos de ingeniería urbana Paris-Barcelona. Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) y CAICYT. Ministerio de Educacion y Ciencia. Dirección en España: Rosa Junyent
darrera modificació: Novembre 2015
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori. ITT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech