Accions del document

Normativa

Comparteix Share

Criteri d'admissió al període de recerca

L'admissió ve condicionada per l'acceptació d'actuar com a tutor de l'estudiant per part d'un professor del programa.

La Comissió de doctorat analitza les sol·licituds a mesura que les va reben. Un cop s'ha pres la decisió sobre l'admissió, en cas d'acceptació es formalitzarà la matrícula en els períodes oficials per a fer-ho.

Principals titulacions d'accés

Enginyeries (principalment Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Enginyeria Industrial) i altres titulacions afins (Arquitectura, Economia, etc.)

Titulacions oficials vinculades on es realitzaran, principalment, els complements de formació

Procediment establert específic per al seguiment periòdic dels estudiants

El procediment per el seguiment periòdic dels estudiants està basat en els següents punts:

 • La Comissió de Doctorat del programa assigna un tutor a cadascun dels estudiants admesos. El tutor porta a terme el seguiment de l'estudiant durant el període de formació i l'orienta en la selecció d'un tema d'investigació. En el moment en que la proposta de tesis és acceptada, és el director de tesis qui realitza las tasques d'orientació i seguiment.
 • En un termini màxim de 6 mesos des de la matriculació, aquesta mateixa comissió assignarà a cada doctorand un director de tesis doctoral. Durant aquest període el doctorand ha de realitzar el Pla de Treball que caldrà que contingui: Títol, objectius, metodologia, cronograma d’activitats. El Pla de Treball serà revisat per la Comissió de Doctorat que es reunirà dues vegades a l’any, durant els mesos de març i setembre. Si ho considera oportú, la Comissió farà arribar al doctorand/a i al seu tutor i/o director els suggeriments pertinents.
 • En el termini màxim de dos anys, el doctorand presentarà davant d'un tribunal de tres membres establert per la comissió del programa de Doctorat el seu pla de recerca, incloent almenys els objectius, metodologia i planificació temporal.

Procés específic establert per a l'avaluació de la proposta de tesi

La Proposta de Tesi és farà mitjançant una defensa pública amb la presència d’un tribunal fix format per 3 membres, que es renovarà cada dos anys.

Hi haurà dues convocatòries durant el curs acadèmic per defensar la Proposta de Tesi, la primera durant el mes de gener i la segona durant el mes de juliol.

La Proposta de Tesi hauria de contenir la següent informació:

 1. Dades personals i tutor
 2. Títol de la tesi
 3. Resum
 4. Plantejament del problema i justificació de la recerca
 5. Objectius
 6. Marc teòric
 7. Metodologia
 8. Resultats esperats i cronograma.
També s’adjuntarà un llistat d’activitats de divulgació de la recerca del/la doctorand/a (participació en congressos, publicació articles, etc.).

Normativa per a l'elaboració i avaluació de la tesi doctoral

Normativa Doctorat UPC - 26 de maig de 2009
darrera modificació: Maig 2011
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori. ITT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech